Onder de amateurs was hij als ‘klimgeit’ al aangestipt als…